10.03.2017. Semināra prezentācijas

SIA „Geo Lux” mērniecības risinājumi

Būtiskākās izmaiņas Bentey Systems programmatūras jaunajā CONNECT versijā (O.Lukss)

Aktualitātes sertifikācijas sistēmā (M.Reiniks)

Vēsturisko datu savienojamība ar topogrāfisko mērījumu pilsētās (J.Gau, K.Gulbis, eksperti, diskusijas)

Iespējamajie atbalsta veidi biedrībām projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros (L.Grīnfelde)

MK noteikumu projektu “Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi” (A.Lazarevs) MK noteikumi 48, Inženierbūvju apjoma rādītāji, Paraugs, Izpildmērījums ar un bez tabulas, Inženierbūve ar TG plānu (U.Svilpe)

Rasela ledāja Grenlandē pētījumi (A.Rečs)

Konkurss „Mērnieks reālā laikā”

SIA „Mērniecības Datu Centrs” gada balvas pasniegšana labākajiem ADTI darbu veicējiem