09.03.2018. seminārs nozares pārstāvjiem

Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) 2018. gada 9. martā organizē ikgadējo atklāto semināru visiem semināru mērnieku nozares pārstāvjiem. Ar šo paziņojumu vēlamies uzrunāt visus nozares pārstāvjus, aicinām pieteikties, piedalīties un visus apmeklēt semināru. LMB mērķis ir sapulcināt nozarēs pārstāvjus un noorganizēt draudzīgu un radošu semināru, lai uzklausītu prezentācijas par aktualitātēm nozarē un viedokļus no sadarbības partneriem.

LMB seminārs notiks 2018. gada 9. martā Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Akadēmijas iela 10, Jelgavā.

Atklātais seminārs mērniekiem ar svinīgo pasākumu

10:00 – 12:00 LMB biedru sapulce (tikai LMB biedri)
12:00 – 12:30 Reģistrācija

12:30 –

– 14:30

Semināra atklāšana

Ar mērniecības nozari saistītās aktualitātes LĢIA darbībā (M.Liberts, I.Liepiņš)

Valsts kontroles komentāri par ziņojumu „Vai valstī tiek īstenota efektīva uzraudzība pār zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanu?” un novērojumi esošā sertifikācijas sistēmā (L.Reine, A.Jaunroze, I.Grīnhofa)

Mērnieka viedoklis par Valsts kontroles ziņojumu (I.Dragone)

Oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) izmantošana (I.Gaile)

14:30 – 15:00 Kafijas pauze

15:00 –

– 17:00

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (V.Aigars)

Nākotnes mērnieks:

–          BPLA LiDAR tālizspētē. Pieredze un projekti. (A.Veliks)

–          Integrēta pieeja 3D datu izgūšanā un izmantošanā (J.Vaics, I.Lukss)

–          DroneMAP4.ME (A.Ansbergs)

–          Baltijas jūras infrastruktūras projekts FAMOS un Kurzemes batolīts nozares attīstībai (J.Kaminskis)

–          Tīklu nesaderība, mērījumu precizitāte tagad un nākotnē, transformācijas modeļi (J.Kokins)

LMB Studentu konkursa godalgoto vietu priekšlasījumi un apbalvošana

SIA „Mērniecības datu centrs” gada balvas pasniegšana labākajiem ADTI darbu veicējiem

17:00 LMB Goda zīmju un Atzinības zīmju pasniegšana

* Plānotajā darba kārtībā ir iespējamas izmaiņas.

Dalības maksa:

Pasākums                       Cena par dalību seminārā
LMB biedriem Nozares pārstāvijiem
Seminārs, kafijas pauze un LMB goda zīmju un atzinības zīmju pasniegšana  EUR 10.00  EUR 15.00

Lai reģistrētos semināram, jāpārskaita augstāk minētā summa uz LMB kontu. Pārskaitot dalības maksu lūgums norādīt „Par semināru”.

Latvijas Mērnieku biedrība rekvizīti:

Reģ. nr.: 40008004744

Konts: LV29HABA000140J056533 (A/S „Swedbank”)